1. Cene

Vse cene v naši ponudbi vključujejo 22% DDV. Cene so EXW in ne vključujejo stroškov dobave, transporta, zavarovanja, razen če ni v ponudi navedeno drugače. KUPEC je seznanjen, da s ponujeno ceno prevzema navodila za uporabo originalnem jeziku proizvajalca (vse kar proizvajalec originalno priloži izdelku). DOBAVITELJ ima pravico do spremembe cen v primeru, da KUPEC ne naroči blaga ali storitev v roku veljavnosti predračuna. V primeru, da se dobava KUPCU zakasni na njegovo željo ima DOBAVITELJ pravico, da brez predhodne najave KUPCU zaračuna dodatne stroške, ki jih ima z zamudo dobave.

 1. Registracija

Ob naročilu izdelka v spletni trgovini www.cebelarstvo.com se je potrebno registrirati z e-naslovom. Za nakup so dovolj podatki o naslovu plačnika oz. naslov za dostavo in e-naslov. Z uspešno oddanim naročilom oz. nakupom na spletni strani soglašate z vsemi pogoji poslovanja, ki so navedeni v spletni trgovini.

 1. Naročanje

Vsa naročila potekajo preko spletne trgovine www.cebelarstvo.com in so dostopna 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Izbirate lahko med vsemi objavljenimi izdelki. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec na spletni strani odda in potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji obvezujoči tako za ponudnika, kot za kupca. Pogodba bo shranjena pri našem podjetju, dostop do nje je možen osebno na naslovu podjetja, po pošti ali po e-pošti. Status naročila in spremembe naročila KUPEC prejme preko e-pošte, ki ga posreduje ob registraciji.

 1. Plačilni pogoji

KUPEC v košarici izbere način plačila. Na voljo je plačilo z odkupnino (plačilo kurirju ob dostavi paketa) ali plačilo na transakcijski račun naveden na predračunu ali računu v navedenem roku, možno pa je tudi gotovinsko plačilo ob osebnem prevzemu blaga na P.E. Čebelarstvo Franc Oder, Javerniška ulica 4, 2314 Zgornja Polskava. V primeru, da KUPEC kasni s plačilom ima DOBAVITELJ pravico KUPCU obračunati zamudne obresti v višini obrestne mere NLB d.d. za kratkoročne kredite od dne izdaje računa do dne dejanskega prejema plačila. V primeru zamude plačila s strani KUPCA si DOBAVITELJ pridržuje pravico da ne izpolni – dobavi ostalih naročil KUPCU brez obligacij ali posledic zaradi neizpolnitve pogodbenih ali ponudbenih obveznosti na osnovi ostalih odprtih naročil. DOBAVITELJ ob naročilu izda račun in ga izroči KUPCU, katerega obveznost je, da izdani račun prevzame in ga zadrži. Ob spletnem naročilu je račun  priložen dobavljenemu blagu.

 1. Dobava in cene dobave

Razpoložljivost izdelkov je na spletni strani ustrezno označena (na zalogi / ni na zalogi). Možna načina prevzema blaga sta osebni prevzem ali dostava. V primeru dostave se kot prevoznik uporabi GLS ali Pošta Slovenije. Rok dobave znaša 1 do 5 delovnih dni. O morebitni spremembi prevoznika je DOBAVITELJ dolžan opozoriti KUPCA. Z momentom podpisa transportnega potrdila s strani prevoznika DOBAVITELJ ne prevzema nikakršnega rizika zaradi poškodbe, izgube ali zakasnitve pošiljke, vse rizike od tega trenutka naprej nosi KUPEC. Stroški pošiljanja ob spletnem nakupu znašajo 4,5 EUR z DDV, v primeru osebnega prevzema ali spletnega nakupa nad 150,00 EUR KUPEC ne nosi stroškov dostave.

 1. Prehod lastništva

Vse dokler DOABVITELJ ne dobi v celoti plačan račun izstavljen za dobavljeno blago in storitve si pridržuje lastninsko pravico. V primeru, ko KUPEC proda to blago ali storitve naprej drugemu kupcu mora v svojih prodajnih pogojih navesti zadržanje lastninske pravice do svojega KUPCA dokler le ta ne poravna vseh obveznosti. V primeru, da KUPEC zavlačuje s plačilom v celoti ali je dobavljeno opremo ali storitve plačal le delno ima DOBAVITELJ izključno pravico, da blago zahteva nazaj tako od KUPCA, kot od KUPČEVEGA končnega KUPCA. DOBAVITELJ si pridržuje izključno pravico, da blago odpelje – si pridobi ponovno lastninsko pravico iz objekta v katerem se nahaja /skladiščen, montirano/ ne da bi za to kakorkoli odškodninsko odgovarjal. Vse dokler blago ni plačano, mora KUPEC neplačano blago jasno označiti, da je še vedno v lasti DOBAVITELJA. Dokler blago ni plačano, ga KUPEC ne sme knjižiti kot svoje osnovno sredstvo ali ga potrošiti v svoji proizvodnji. Vse dokler blago ni v popolnosti plačano ima DOBAVITEJ pravico vpogleda v poslovne podatke KUPCA komu je eventualno prodal blago, da ga lahko DOBAVITELJ sledi do končnega kupca – porabnika. V primeru, da KUPEC nezakonito uporablja kopije programske opreme se proti njemu uvedejo ustrezni postopki.

 1. Zamenjava blaga

KUPEC ima pravico vrniti izdelek brez kakeršnegakoli razloga v roku 14 dni. O želeni zamenjavi nas mora obvestiti v roku 14 dni od prejema blaga na info@cebelarstvo.com. V naši vednosti in po dogovoru nam artikel na svoje stroške pošlje nazaj ali osebno dostavi na naslov: Čebelarstvo Franc Oder, Javerniška ulica 4, 2314 Zgornja Polskava in posredovali mu bomo drugega, v skladu z dogovorom. Pogoj za tovrstno menjavo je, da je izdelek v originalni embalaži in v popolnoma enakem stanju, kot ga je ob nakupu prejel.

 1. Preklic naročila in neprevzem pošiljke

KUPEC lahko svoje naročilo prekliče v roku dveh ur po oddaji naročila. V primeru pravočasnega preklica naročila, KUPCU v zvezi s tem ne nastanejo nobeni stroški. Naročilo prekličete po e-pošti na: info@cebelarstvo.com  KUPEC lahko svoje naročilo prekliče tudi kasneje vendar samo v primeru, da mu preko e-pošte sporočimo, da artikel katerega je naročil začasno ni na zalogi.

 1. Garancija

DOBAVITELJ ob sklenitvi prodajne pogodbe za rabljeno blago izroči KUPCU garancijski list, navodila za sestavo in uporabo blaga ter zagotavlja brezplačno odpravo napak na blagu v času garancijskega roka – enega meseca.
Če blago, za katero je izdaja garancije obvezna, ne deluje brezhibno ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko KUPEC najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupnem roku 45 dni od dneva, ko je proizvajalec, DOBAVITELJ ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
Če proizvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik razdre pogodbo ali zahteva znižanje kupnine.
Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora DOBAVITELJ izdati nov garancijski list.
Pravice KUPCA ugasnejo po dveh letih od dneva, ko je potrošnik zahteval brezplačno odpravo napak ali zamenjavo blaga z novim.
Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača DOBAVITELJ.
Pravice iz tega poglavja pripadajo tudi osebam, ki se po ZVPot ne štejejo za potrošnike.

Seznanitev z odgovornostjo za stvarne napake:
V skladu z ZVPot je napaka stvarna:
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet
• če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
• če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
• če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Za spletne nakupe lahko KUPEC, ki je potrošnik v skladu z določbami ZVPot, uveljavlja reklamacijo iz naslova stvarne napake, v roku dveh let od kar je bila stvar izročena, kar izkazuje z originalnim računom in potrdilom o dostavi blaga. KUPEC lahko uveljavlja svoje pravice na sledeč način:
• če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
• kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako ter prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.
• obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo.
KUPEC, ki je pravilno obvestil DOBAVITELJA o napaki, ima pravico od DOBAVITELJA zahtevati, da:
• odpravi napako na blagu ali
• vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
• blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
• vrne plačani znesek.

Če napaka ni sporna, DOBAVITELJ čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni, ugodi KUPČEVI zahtevi. DOBAVITELJ pisno odgovori KUPCU na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je napaka sporna. Če DOBAVITELJ uniči ali izgubi proizvod, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, je dolžan KUPCU po njegovi izbiri izročiti v osmih dneh nov enak proizvod ali mu takoj plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda. KUPEC je v primeru odobrene reklamacije za stvarno napako upravičen tudi do povračila morebitnega stroška dostave, ki ga je imel v primeru spletnega nakupa. KUPEC, ki ni potrošnik v skladu z ZVPot, svoje pravice do jamčevalnih zahtevkov uveljavlja z veljavno zakonodajo.

 1. Pravica do odstopa od pogodbe

KUPEC ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh od prejetja blaga podjetju sporoči oz. poda izjavo, da odstopa od pogodbe (nakupa), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obvestilo o odstopu lahko KUPEC predloži podjetju na obrazcu, (klikni za prenos obrazca) ali z nedvoumno izjavo, ki jo pošlje na info@cebelarstvo.com , iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je KUPEC podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe. KUPEC ima za tem 14 dni, da blago vrne v nespremenjeni količini in obliki ter ga pošlje podjetju na naslov: Čebelarstvo Franc Oder, Javerniška ulica 4, 2314 Zgornja Polskava.
Edini strošek, ki bremeni KUPCA v zvezi z odstopom pogodbe (nakupa), je neposreden strošek vračila blaga. Vračila blaga z odkupninami ne sprejemamo. Šteje se, da KUPEC pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.Vračilu KUPEC obvezno priloži kopijo računa. Kupnina za izdelek pa se mu vrne na bančni račun (TRR), ki ga posreduje ob vračilu blaga.

 1. Podatki in varstvo podatkov

DOBAVITELJ se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov KUPCA. DOBAVITELJ bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila, pošiljanje reklamnega in informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Slike oz. fotografije artiklov, ki so objavljene v spletni trgovini MeadArt, so zaradi specifike spletne trgovine digitalno obdelane, zato ne izključujejo odstopanja v barvnem odtenku prejetega artikla.  Do razlik v barvnem odtenku artikla lahko pride tudi zaradi uporabe različnih nastavitev zaslonov in uporabe različnih naprav za dostop do spletne trgovine. Vsaka naprava (računalnik, mobilni telefon, dlančnik…) prikazuje barve in barvne odtenke z določenim odstopanjem od dejanskega stanja. Slike oz. fotografije so last MeadArt, njihovo uporaba in nadaljna distribucija je brez soglasja MeadArt prepovedana.

 1. Pritožbe, reklamacije in informacije

KUPEC lahko pritožbe v zvezi z našimi izdelki, ravnanji ali odločitvami poda ustno ali pisno na poslovni enoti družbe (Čebelarstvo Franc Oder, Javerniška ulica 4, 2314 Zgornja Polskava) preko naših spletnih strani (http://www. http://cebelarstvo.com/), po elektronski pošti (info@cebelarstvo.com) ali pa nas kontaktira po telefonu: +386 (0)40 586 641

Vaše pisne pritožbe bomo ustrezno obravnavali in vam pisno odgovorili v najkrajšem možnem času.

V primeru spora, ki ga ni možno rešiti izven sodno, je za rešitev le-tega pristojno sodišče.
.
Spletno reševanje sporov preko platforme SRS:

KUPCI, ki bodo pri spletnem nakupu naleteli na težavo, bodo pritožbo lahko v jeziku po svoji izbiri vložili na spletu preko platforme SRS. Ta bo DOBAVITELJA obvestila, da je bila proti njemu vložena pritožba. KUPEC in DOBAVITELJ se bosta nato dogovorila o organu ARS, prek katerega bosta reševala spor. Izbrani organ ARS bo prek platforme SRS prejel vse podrobnosti o sporu. Povezava na platformo za SRS je dostopna tukaj.